توسعه پایدارشهری در  آستانه‌اشرفیه نشست مشترک و صمیمانه شهردار و ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آستانه‌اشرفیه ▪️با محوریت هم‌فکری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و تشریح برنامه‌های پیشنهادی در هفته فرهنگ و هنر و همچنین اجرای هرچه‌بهتر مراسم سالروز درگذشت دکتر محمدمعین؛ بزرگمرد فرهنگ و ادب ایران معاصر    

توسعه پایدارشهری در  آستانه‌اشرفیه

نشست مشترک و صمیمانه شهردار و ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آستانه‌اشرفیه

▪️با محوریت هم‌فکری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و تشریح برنامه‌های پیشنهادی در هفته فرهنگ و هنر و همچنین اجرای هرچه‌بهتر مراسم سالروز درگذشت دکتر محمدمعین؛ بزرگمرد فرهنگ و ادب ایران معاصر