هانی عارف، مدیرصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر استان گیلان، از افزایش ۲۵ درصدی مستمری‌های مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خبر داد و گفت: این میزان افزایش در مستمری‌های خرداد ماه اعمال و واریز شد. مدیرصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر استان گیلان افزود: مابه‌التفاوت افزایش ۲۵ درصدی مستمری‌ها […]

هانی عارف، مدیرصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر استان گیلان، از افزایش ۲۵ درصدی مستمری‌های مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خبر داد و گفت: این میزان افزایش در مستمری‌های خرداد ماه اعمال و واریز شد.

مدیرصندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر استان گیلان افزود: مابه‌التفاوت افزایش ۲۵ درصدی مستمری‌ها برای فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری نیز محاسبه و همزمان با مستمری خرداد ماه واریز شده است.

این مقام مسؤول یادآور شد: این افزایش مشمول مستمری بگیرانی است که احکام آنها تا پایان سال ۱۳۹۹ صادر شده است.

گفتنی است؛ در حال حاضر ۹۰۰ خانوار روستایی و عشایری استان به علت بازنشستگی، کارافتادگی و یا فوت سرپرست خانوار مستمری بگیر صندوق هستند.