جلسه هم اندیشی دکتر عبدالله زاده- مدیر سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه با مهندس محمد جواد حیدری پور- مدیر کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.   در این جلسه، مدیر سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع […]

جلسه هم اندیشی دکتر عبدالله زاده- مدیر سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه با مهندس محمد جواد حیدری پور- مدیر کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

 

در این جلسه، مدیر سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت دانشگاه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت و قدردانی از ایثار و فداکاری کادر بهداشت و درمان بویژه در ایام کرونا و همچنین تشکلهای مردمی و خیرین سلامت گزارشی از اهداف ، نیازها و اولویت های برنامه ای این حوزه با همکاری همه حوزه های دانشگاه و برون سازمانی را ارائه کرد.

در ادامه، مهندس محمد جواد حیدری پور- مدیر کل سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اعلام آمادگی و همکاری با دانشگاه، در خصوص استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی در حوزه سلامت( سمن ها)، مراکز اقتصادی بزرگ و کوچک و بخش خصوصی بویژه خیرین و موسسات خیریه سلامت، راهکارهایی را بیان داشت.