١١ دستگاه همودیالیز با اعتبار بالغ‌ بر ۳ میلیارد تومان در بین پنج بیمارستان استان توزیع شد. به گزارش نگاه شمال  دکتر ارسلان سالاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حاشیه توزیع ١١ دستگاه همودیالیز با بیان اینکه افزایش کمی و کیفی دستگاه همودیالیز یکی از اساسی‌ترین نیاز در مراکز درمانی گیلان بوده، اظهار کرد: […]

١١ دستگاه همودیالیز با اعتبار بالغ‌ بر ۳ میلیارد تومان در بین پنج بیمارستان استان توزیع شد.

به گزارش نگاه شمال  دکتر ارسلان سالاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حاشیه توزیع ١١ دستگاه همودیالیز با بیان اینکه افزایش کمی و کیفی دستگاه همودیالیز یکی از اساسی‌ترین نیاز در مراکز درمانی گیلان بوده، اظهار کرد: طی دو سال اخیر تمام تمرکز خود را در جهت توسعه فضای فیزیکی و تجهیزاتی به کار گرفته‌ایم که نمونه‌ای از آنها، راه‌اندازی بیش از ١٠ دستگاه CT اسکن، ١٧ دستگاه اکسیژن ساز و یا استقرار دستگاه‌های همودیالیز بوده است.

وی با بیان اینکه استقرار و توسعه تجهیزات تشخیصی و درمانی باید به‌ عنوان یک اصل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان دنبال شود، افزود: در کنار مسن بودن فضای فیزیکی در بخش بهداشت و درمان، بخش اعظمی از ناوگان تجهیزات بهداشتی و درمانی نیز در استان فرسوده و مستهلک بوده و مستلزم بهسازی و نوسازی هستند.

دکتر سالاری با بیان اینکه مجموعاً ٨۴ دستگاه دیالیز در کشور توزیع‌ شده، گفت: خوشبختانه با پیگیری مستمر توانستیم ١١ دستگاه همودیالیز را برای ارائه خدمات درمانی مطلوب و باکیفیت به مردم در استان جذب و بر اساس تعداد مراجعین و تعداد دستگاه‌های مستعمل دیالیز موجود، توزیع کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: دستگاه های  دیالیز به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت، مرکز آموزش درمانی هفده شهریور، بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه‌ سرا، بیمارستان شهید بهشتی آستارا و همچنین به بیمارستان نیکوکار املش بر اساس تعداد مراجعین و تعداد دستگاه های موجود اختصاص‌ یافته است.

گیلان ٢۵٠ دستگاه همودیالیز فعال دارد و با افزایش ۱۱ دستگاه به مجموعه دستگاه‌های دیالیز استان ظرفیت ارائه خدمات به ۱۰۰۰ نفر از بیماران در ماه افزایش خواهد یافت/