پروژه فیبرنوری بانک ملت در قالب طرح اختصاصی، توسط اداره مخابرات شهرستان خمام اجرا می‌شود. به گزارش نگاه شمال و به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان،یکی از پروژه های حال حاضر مخابرات منطقه،پروژه FTTH با تعهدات دایری شعب بانک ملت در سطح استان می باشد که باید از تمامی ظرفیت‌ها و منابع در […]

پروژه فیبرنوری بانک ملت در قالب طرح اختصاصی، توسط اداره مخابرات شهرستان خمام اجرا می‌شود.

به گزارش نگاه شمال و به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان،یکی از پروژه های حال حاضر مخابرات منطقه،پروژه FTTH با تعهدات دایری شعب بانک ملت در سطح استان می باشد که باید از تمامی ظرفیت‌ها و منابع در این زمینه استفاده نماییم.

شایان ذکر است که اکنون پروژه فیبرنوری طرح اختصاصی بانک ملت توسط همکاران اداره مخابرات شهرستان خمام در حال اجرا می باشد.