بر اساس اعلام پزشکی قانونی استان گیلان، در طی سال ۱۴۰۰ بر اثر غرق شدگی در استان گیلان تعداد ۹۱ نفر جان باختند که از این تعداد ۱۰ نفر زن و ۸۱ نفر مرد بود. بیشترین آمار غرق شدگی مربوط به ماه مرداد به تعداد ۱۶ نفر (۲ نفر زن و ۱۴ نفر مرد) بوده […]

بر اساس اعلام پزشکی قانونی استان گیلان، در طی سال ۱۴۰۰ بر اثر غرق شدگی در استان گیلان تعداد ۹۱ نفر جان باختند که از این تعداد ۱۰ نفر زن و ۸۱ نفر مرد بود.

بیشترین آمار غرق شدگی مربوط به ماه مرداد به تعداد ۱۶ نفر (۲ نفر زن و ۱۴ نفر مرد) بوده است؛ لازم به ذکر که آمار ناشی از فوت غرق شدگی نسبت به سال گذشته ۱/۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین در سال گذشته بر اثر برق گرفتگی در استان گیلان تعداد ۳۷ نفر جان خود را از دست دادند که از آن تعداد ۳ نفر زن و ۳۴ نفر مرد یود.

بیشترین آمار برق گرفتگی مربوط به ماه تیر به تعداد ۷ نفر بوده است؛ لازم به ذکر که آمار مرگ در اثر برق گرفتگی درسال ۱۴۰۰ در استان نسبت به سال گذشته ۲/۵۴ درصدافزایش داشته است.

براساس گزارش اعلام شده؛ بر اثر تصادف در استان گیلان تعداد ۵۴۴ نفر جان خود را از دست دادند که از آن تعداد ۹۴ نفر زن و ۴۵۰ نفر مرد بود.

بیشترین آمار تصادف مربوط به ماه تیر به تعداد ۶۰ نفر بوده است؛ لازم به ذکر که آمار مرگ و میر ناشی از تصادف درسال ۱۴۰۰ در استان نسبت به سال گذشته ۲/۶ درصد افزایش داشته است.