پس از پیگیری‌های بی‌وقفه رییس دانشگاه علوم پزشکی استان صورت گرفت؛ 💢دمیده شدن روح امید به جان حوزه سلامت گیلان / عملیات اجرایی دو ابر پروژه آموزشی و درمانی در گیلان آغاز شد 💎عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی احداث بیمارستان ۳۵۰ تخت خوابی پورسینا رشت و همچنین ازسرگیری احداث دانشکده پزشکی سایت لاکان پس از پیگیری‌های […]

پس از پیگیری‌های بی‌وقفه رییس دانشگاه علوم پزشکی استان صورت گرفت؛

💢دمیده شدن روح امید به جان حوزه سلامت گیلان / عملیات اجرایی دو ابر پروژه آموزشی و درمانی در گیلان آغاز شد

💎عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی احداث بیمارستان ۳۵۰ تخت خوابی پورسینا رشت و همچنین ازسرگیری احداث دانشکده پزشکی سایت لاکان پس از پیگیری‌های مستمر و بی‌وقفه رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان آغاز و روح امید بار دیگر به جان حوزه سلامت گیلان دمیده شد.