در پی افزایش آمار مبتلایان کووید ۱۹ و در راستای مدیریت تخت های بیمارستانی، بخشی از بیماران داخلی بیمارستان رازی به مرکز پورسینا منتقل شدند به گزارش نگاه شمال و به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وبدا)،  در نشست اضطراری با حضور دکتر انوش دهنادی مقدم- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و […]

در پی افزایش آمار مبتلایان کووید ۱۹ و در راستای مدیریت تخت های بیمارستانی، بخشی از بیماران داخلی بیمارستان رازی به مرکز پورسینا منتقل شدند

به گزارش نگاه شمال و به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وبدا)،  در نشست اضطراری با حضور دکتر انوش دهنادی مقدم- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و اعضای هیئت علمی و تیم مدیریتی مرکز آموزشی درمانی رازی در تاریخ سوم مرداد ۱۴۰۰  و تیم مدیریتی مرکز آموزشی درمانی پورسینا در تاریخ چهارم مرداد ۱۴۰۰، نحوه پشتیبانی بیمارستان پورسینا از بیمارستان رازی که مرکز پذیرش بیماران مبتلا به کرونا در استان است مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

طی این نشست،  در راستای تعیین تکلیف به موقع و ارائه خدمات بهینه به بیماران توصیه هایی از سوی معاونت درمان ارایه شد  و تعدادی از بیماران داخلی بیمارستان رازی به بیمارستان پورسینا منتقل شدند