دکتر حیدرعلی بالو _معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این خصوص اظهار داشت: طی بازدید کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه یک مطب دندانپزشکی واقع در خیابان دیلمان شهرستان رشت به دلیل نداشتن پروانه مطب با همکاری پلیس اماکن پلمب و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد. دکتر بالو با بیان اینکه مراکز […]

دکتر حیدرعلی بالو _معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این خصوص اظهار داشت: طی بازدید کارشناسان نظارت بر درمان دانشگاه یک مطب دندانپزشکی واقع در خیابان دیلمان شهرستان رشت به دلیل نداشتن پروانه مطب با همکاری پلیس اماکن پلمب و پرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.
دکتر بالو با بیان اینکه مراکز مجاز باید پروانه طبابت را در معرض دید عموم قرار دهند، گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف و یا دخالت افراد غیرمجاز در حوزه پزشکی و دندانپزشکی، مورد را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.