پنجمین نشست کمیته برنامه ریزی به ریاست مهندس کمیل لاهوتی شهردار سیاهکل برگزار شد . به گزارش نگاه شمال و  به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیاهکل ، پنجمین نشست کمیته برنامه ریزی به ریاست مهندس کمیل لاهوتی شهردار سیاهکل برگزار شد . در این نشست اهم مسائل عمرانی – فهنگی […]

پنجمین نشست کمیته برنامه ریزی به ریاست مهندس کمیل لاهوتی شهردار سیاهکل برگزار شد .
به گزارش نگاه شمال و  به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیاهکل ، پنجمین نشست کمیته برنامه ریزی به ریاست مهندس کمیل لاهوتی شهردار سیاهکل برگزار شد .

در این نشست اهم مسائل عمرانی – فهنگی – مالی – حقوقی – فنی و… مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

گزارش تصویری :