پیام تقدیر رییس اداره بهزیستی از مهندس رنجبر شهردار املش در امر تکریم و خدمت رسانی به جامعه هدف بهزیستی

پیام تقدیر رییس اداره بهزیستی از مهندس رنجبر شهردار املش در امر تکریم و خدمت رسانی به جامعه هدف بهزیستی