کرونا هنوز تمام نشده است/ ذخیره ۵٠ میلیونی واکسن در کشور 🔹دکتر کریمی، معاون درمان وزیر بهداشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: در حال حاضر ویروس کرونا از بین نرفته و مردم نباید ساده انگاری کنند. 🔹در حال حاضر با وجود ایمنی در بیشتر کشورها شرایط کرونا مطلوب نبوده ولی در ایران شرایط […]

کرونا هنوز تمام نشده است/ ذخیره ۵٠ میلیونی واکسن در کشور

🔹دکتر کریمی، معاون درمان وزیر بهداشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: در حال حاضر ویروس کرونا از بین نرفته و مردم نباید ساده انگاری کنند.

🔹در حال حاضر با وجود ایمنی در بیشتر کشورها شرایط کرونا مطلوب نبوده ولی در ایران شرایط مناسب است‌. در روز یکشنبه هفته گذشته میزان افزایش مراجعه به پنج هزار نفر رسیده که امروز این آمار کاهش پیدا کرده است و میزان بستری به ۳۵٠عدد در روز رسیده است.

🔹علت افزایش میزان مبتلایان این است که در کشورهای همجوارتر بیشتر است و میزان انجام تست ها در ایران بیشتر شده و به همین علت تعداد موارد شناسایی افزایش پیدا می کند.

🔹میزان جواب کاذب هم در تست‌ها افزایش داشته و به همین دلیل آمار کرونا در این هفته زیاد شده بود و شرایط به نظر نمی رسد خطرناک و باعث نگرانی باشد.

🔹تا به امروز ۱۵٠ میلیون دز واکسن تزریق شده که ۶۴ میلیون یک دز، ۵۷ میلیون دو دز و ۲۸ میلیون نفر سه نوبت واکسن کرونا را تزریق کرده اند و امروز بهترین زمان برای تکمیل واکسیناسیون است.

🔹بعد از گذشت شش ماه ایمنی افت پیدا می کند. در ماه های آینده تجمعاتی مانند بازگشت حجاح و بازگشایی مدارس و مراسم های مذهبی را شاهد خواهیم بود و باید تا زمان فروکش کردن بیماری واکسیناسیون کرونا انجام شود.

https://chat.whatsapp.com/DdxGOc3KqXJActk425at2H

🆔@gil_webda