گزارش خرید تضمینی ۱۵۳۰ تن برگ سبز چاي و تولید ۳۳۰ تن چاي خشک، توسط کارخانجات دراختیار تعاونیهاي استان گیلان از ابتداي سال ۱۴۰۰ به گزارش نگاه شمال و به نقل از  روابط عمومی تعاون روستایی استان گیلان؛ از آغاز طرح خرید تضمینی برگ سبز چاي، دو کارخانه چایسازي در اختیار شبکه تعاونیهاي روستایی و […]

گزارش خرید تضمینی ۱۵۳۰ تن برگ سبز چاي و تولید ۳۳۰ تن چاي خشک، توسط کارخانجات دراختیار تعاونیهاي استان گیلان از ابتداي سال ۱۴۰۰

به گزارش نگاه شمال و به نقل از  روابط عمومی تعاون روستایی استان گیلان؛ از آغاز طرح خرید تضمینی برگ سبز چاي، دو کارخانه چایسازي در اختیار شبکه تعاونیهاي روستایی و کشاورزي استان گیلان نیز همانند سایر بخشهاي تحت نظارت سازمان محترم چاي کشور، خرید برگ سبز از چایکاران عزیز گیلانی را انجام و تاکنون حدود ۱۵۳۰ تن برگ سبز چاي درجه یک و دو از چایکاران خریداري نموده اند که این مقدار، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۷درصد رشد داشته است.
مدیرتعاون روستایی استان گیلان با اعلام این خبر گفت:
ارزش این مقدار برگ سبز حدود ۸۸ میلیارد ریال بوده و از این میزان برگ سبزمقدار ۳۳۰ تن چاي خشک تولید شده است.
مهندس عباس جعفرپور همچنین افزود:
براي ارتقاي کیفیت تولید کارخانجات فوق مبلغ ۱۰ الی ۱۲ هزار ریال تشویقی (بالاتراز نرخ مصوب) به ازاي هرکیلوگرم برگ سبز به چایکاران اعطا می شود و تاکنون نیز ازاین محل ۱۵ میلیارد ریال به کشاورزان چایکاري که محصول کیفی خود را به این دو کارخانه عرضه کرده اند، پرداخت شده که این مبلغ پرداختی درمقایسه با پارسال ۴۰ درصد رشد داشته است.
قابل ذکر است از کل ارزش برگ سبز خریداري شده حدود ۶۶ میلیارد ریال در تعهد دو کارخانه چایسازي است که ۵۷ میلیارد ریال آن در وجه سازمان چاي کشور براي پرداخت به چایکاران عزیز گیلانی واریز گردیده است.