احداث سردخانه‌ها در مناطق مختلف استان اثر القایی مثبت در توسعه فعالیتهای کشاورزی هر منطقه بخصوص در شهرستان تالش در تولید کیوی گذاشته است.

گیلان با کمبود فضای سردخانه ای مواجه است

اثر مثبت سردخانه ها در توسعه کشاورزی مناطق مختلف گیلان

در گیلان سالانه چیزی حدود ۴۵۰ هزار تن محصولات باغی و کشاورزی تولید می‌شود که بخشی از این محصولات نیازمند نگه داری در فضای سردخانه‌ ای هستند. درحالیکه پیشتر متولیان جهاد کشاورزی استان از نیاز به ۳۰۰ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای برای مرکبات و صیفی جات و ۱۰۰ هزار تن فضای سردخانه ای برای ترانزیت تولیدات کشاورزی به کشورهای حاشیه دریای خزر خبر داده بودند اما در حال حاضرظرفیت فعال سردخانه‌های استان چیزی حدود ۲۰۰ هزار تن در سال است.
امروز«آرش فرزام صفت» معاون هماهنگی امور اقتصادی گیلان از کمبود فضای ذخیره‌سازی و سردخانه‌ای در برخی شهرستانهای استان خبر داد و گفت: از ظرفیت‌ انبارهای ذخیره‌سازی و سردخانه‌ای در گیلان به‌ درستی بهره برداری نمی‌شود.
وی با اشاره به بهره برداری از ۳۰ درصد ظرفیت سردخانه‌های استان در طول سال افزود: برخی از شهرستان‌ها در برخی از فصول با کمبود فضای ذخیره‌سازی مواجه هستند و از طرفی در برخی از شهرستان‌ها و بعضی از فصول سال این انبارها خالی می‌مانند. در حقیقت توزیع زمانی و مکانی مناسبی برای استفاده از سردخانه‌‌ها و انبارهای استان گیلان صورت نگرفته است.

اما از سوی دیگر «قاسم جواد زاده» مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه فضای سردخانه‌ای استان بیش از ۱۹۰ هزار تن در سال است به مرور گفت: حدود ۱۴۰ هزار تن از ظرفیت سردخانه‌های گیلان فقط در حوزه‌ی کیوی و سبزی و صیفی جات فعالیت گسترده دارند و گیلان در بخش سردخانه‌های زیر صفر درجه حتی با کمبود مواجه است. در حال حاضر ۷۰ درصد سردخانه‌های گیلان بالای صفر درجه و برای نگه داری کیوی، مرکبات، صیفی جات و ۳۰ درصد نیز برای نگه داری محصولات پروتینی از جمله گوشت و مرغ درحال فعالیت هستند که دربخش زیر صفر کمبود شدید داریم و ظرفیت ۱۰۰ درصد کامل است. در بخش سردخانه‌های بالای صفر درجه نیز بیشتردر شهرستانهای رودبار، ماسال و رشت با کمبود مواجه هستیم .
جواد زاده با تأکید به اینکه سردخانه‌های استان به ویژه در شهرستان تالش اقتصاد منطقه را تغییر دادند افزود: نگاه جهاد کشاورزی استان به سردخانه‌ها فقط نگه داری نیست بلکه تغییر نظام بسته بندی و ارزش افزوده محصولات در صادرات و نقش مهم آنها در تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صیفی جات فصلی است .بطوریکه در برخی از فصول سال که نیازمند نگه داری مرکبات و کیوی نیستیم از فضای آنها برای نگه داری سایر محصولات فصلی و ترانزیتی بهره گیری می شود.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی اضافه کرد: احداث سردخانه‌ها در مناطق مختلف استان اثر القایی مثبت در توسعه فعالیتهای کشاورزی هر منطقه بخصوص در شهرستان تالش در تولید کیوی گذاشته است.