یك دستگاه خودوری حمل زباله صفركیلومتر در اختیار شهرداری سیاهكل قرار گرفت . با تلاش های بی وقفه نماینده شهرستان سیاهکل ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سیاهکل صورت گرفت . به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیاهکل ، با تلاش های بی وقفه دکتر رسول فرخی نماینده محترم مردم شریف شهرستان […]

یك دستگاه خودوری حمل زباله صفركیلومتر در اختیار شهرداری سیاهكل قرار گرفت .
با تلاش های بی وقفه نماینده شهرستان سیاهکل ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سیاهکل صورت گرفت .

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سیاهکل ، با تلاش های بی وقفه دکتر رسول فرخی نماینده محترم مردم شریف شهرستان سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ، همچنین حضور پیگیری های مستمر مهندس کمیل لاهوتی شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر سیاهکل در محل سازمان شهرداری های کل کشور ، یک دستگاه خودوری حمل زباله صفركیلومتر در اختیار شهرداری سیاهكل قرار گرفت .

توضیح اینکه سازمان شهرداری های کشور بدنه خودرو را تحویل و اتاق پرس با هزینه بیش از ۳۵۰ میلیون تومانی از منابع داخلی شهرداری بر روی آن نصب شد .