دکتر ابتین حیدرزاده- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛در بیستمین جلسه ی کمیته ی واکسیناسیون دانشگاه که عصر یکشنبه تشکیل شد با اشاره به فرایند واکسیناسیون کووید ۱۹ در سطح استان اظهار داشت: تاکنون ۲۱ درصد جمعیت هدف استان تحت پوشش واکسیناسیون کووید ۱۹ قرار گرفته اند و با تامین واکسن، این فرایند سرعت بیشتری […]

دکتر ابتین حیدرزاده- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛در بیستمین جلسه ی کمیته ی واکسیناسیون دانشگاه که عصر یکشنبه تشکیل شد با اشاره به فرایند واکسیناسیون کووید ۱۹ در سطح استان اظهار داشت: تاکنون ۲۱ درصد جمعیت هدف استان تحت پوشش واکسیناسیون کووید ۱۹ قرار گرفته اند و با تامین واکسن، این فرایند سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.

وی افزود: با تزریق بیش از ۴۹۲ هزار دُز واکسن تاکنون، گیلان جزو استان های برتر کشور در پوشش واکسیناسیون جمعیت هدف است.
معاون بهداشتی دانشگاه با بیان اینکه ظرفیت تزریق واکسن در استان می تواند بیشتر شود گفت: با توجه به مسافرپذیر بودن گیلان، در صورت تامین واکسن و همکاری دستگاه های مختلف در ایجاد پایگاه های جدید، می توان ظرفیت ارائه ی واکسن در استان را افزایش داد‌.

در بیستمین جلسه ی کمیته ی واکسیناسیون، رعایت استانداردهای ملی پایگاه های واکسیناسیون مورد ارزیابی قرار گرفت و نسبت به امحای پسماندهای واکسیناسیون تصمیمات لازم اتخاذ شد.