تاکنون ۱۰ میلیون ۶۲۲ هزار مشترک در کشور حداقل یک بار در قالب مشترکان کم مصرف از قبض ۱۰۰ درصد رایگان استفاده کرده‌اند که از این تعداد، ۷۰ درصد متعلق به مشترکان شهری و ۳۰ درصد نیز مشترکان کم مصرف روستایی هستند. به نقل از  خبرگزاری فارس، بر اساس مصوبه هیئت وزیران پیرامون رایگان شدن […]

به نقل از  خبرگزاری فارس، بر اساس مصوبه هیئت وزیران پیرامون رایگان شدن هزینه برق مشترکان کم مصرف در قالب طرح برق امید، آمار عملکرد توانیر در این طرح مشخص شد.

بر این اساس از مجموع ۱۵۲ میلیون ۸۴۵ هزار قبض صادر شده توسط شرکت توانیر در ۳۱ استان کشور از تاریخ اجرای مصوبه برق امید در ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۹ لغایت ۳۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا کنون ۲۲ میلیون ۶۸۹ هزار قبض مشترکان کم مصرف مشمول تخفیف ۱۰۰ درصدی این طرح شده‌است.

۴۳ میلیون قبض برای مشترکان پرمصرف صادر شد

علاوه بر تعداد قبوض صادر شده مشترکان کم مصرف، ۷۵ میلیون و ۱۸۹ هزار قبض صادر شده در تاریخ مذکور متعلق به مشترکانی است که مطابق الگوی مصرف از انرژی برق استفاده می‌کنند.

همچنین از تعداد قبض صادر شده، ۴۳ میلیون و ۶۴ هزار قبض نیز متعلق به پرمصرف‌هایی است که مشمول افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق شده‌اند.

به استناد آمار یاد شده تاکنون ۱۰ میلیون ۶۲۲ هزار مشترک در کشور حداقل یک بار در قالب مشترکان کم مصرف از قبض ۱۰۰ درصد رایگان استفاده کرده‌اند که از این تعداد، ۷۰ درصد متعلق به مشترکان شهری و ۳۰ درصد نیز مشترکان کم مصرف روستایی هستند.

لازم به ذکر است، تعداد قبوض مصرف صفر در قالب آمار محاسبه شده و با توجه به اینکه واحدهای مسکونی خالی و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی مشمول استفاده از برق رایگان نیستند، از تخفیف ۱۰۰ درصدی بهره‌مند نشده‌اند.

به گزارش فارس، بر اساس مصوبه برق امید، مشترکان خانگی برق بر اساس مصرف به ۳ دسته مشترکان کم مصرف، مشترکان خوش مصرف و مشترکان پر مصرف تقسیم بندی شده که بر این مبنا هزینه برق مشترکان کم مصرف، به صورت رایگان محاسبه شده، مشترکان خوش مصرف تغییر در تعرفه برق خود ندارند و مشرکان پرمصرف از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ مشمول ۱۰ درصد افزایش قیمت مازاد بر افزایش قیمت سالانه شد