💢صبح امروز و به ریاست مهندس سید مهدی رجایی برگزار شد : 🔸جلسه هماهنگی بررسی میزان پیشرفت کارخانه کمپوست شهرستان لنگرود واقع در آلمان لنگه و چگونگی حمل و راه اندازی دستگاه خودکشنده هوادهی کمپوست (ویندرو ترنر) ✅ در این نشست رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود ، معاونین عمرانی ، مالی و حقوقی شهرداری ، […]

💢صبح امروز و به ریاست مهندس سید مهدی رجایی برگزار شد :

🔸جلسه هماهنگی بررسی میزان پیشرفت کارخانه کمپوست شهرستان لنگرود واقع در آلمان لنگه و چگونگی حمل و راه اندازی دستگاه خودکشنده هوادهی کمپوست (ویندرو ترنر)

✅ در این نشست رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود ، معاونین عمرانی ، مالی و حقوقی شهرداری ، نمایندگان پیمانکار ، مشاورین طرح و سایر کارشناسان نیز حضور داشتند