🔹۱۸۰ هزار دوز واکسن جدید کرونا وارد گیلان شد 🔸مدیر گروه بیماری های مرکز بهداشت گیلان: 🔰ورود واکسن طی هفته‌های اخیر در این استان مناسب بوده و در زمان حاضر محدودیتی در رابطه با تزریق واکسن نداریم. 🔹این میزان واکسن از نوع سینوفارم برای تزریق نوبت اول و دوم امروز وارد گیلان شده است.

🔹۱۸۰ هزار دوز واکسن جدید کرونا وارد گیلان شد

🔸مدیر گروه بیماری های مرکز بهداشت گیلان:

🔰ورود واکسن طی هفته‌های اخیر در این استان مناسب بوده و در زمان حاضر محدودیتی در رابطه با تزریق واکسن نداریم.

🔹این میزان واکسن از نوع سینوفارم برای تزریق نوبت اول و دوم امروز وارد گیلان شده است.