گزارش تصویری از حضور سید محمد احمدی شهردار رشت در مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) و نماز ظهر عاشورا

گزارش تصویری از حضور سید محمد احمدی شهردار رشت در مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) و نماز ظهر عاشورا