ابگرفتگی Archives - نگاه شمال
بازدید شهردار رشت از نقاط ابگیر سطح شهر ۰۹ آذر ۱۳۹۹

بازدید شهردار رشت از نقاط ابگیر سطح شهر

شهروندان نباید هنگام بارندگی با مشکلات عبور و مرور مواجه شوند