تزریق واکسن کرونا Archives - نگاه شمال
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان: تزریق نوبت سوم واکسن کرونا در استان شتاب گیرد ۲۱ آذر ۱۴۰۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان: تزریق نوبت سوم واکسن کرونا در استان شتاب گیرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان: تزریق نوبت سوم واکسن کرونا در استان شتاب گیرد/ شناسایی و ثبت اطلاعات افراد واکسن زده در سامانه سیب تسریع شود رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بر ضرورت تسریع شناسایی و ثبت اطلاعات افراد واکسن زده در سامانه سیب تاکید کرد و گفت: با توجه به احتمال شیوع سویه‌ جدید […]

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اطلاعیه ای  از فراهم شدن امکان تزریق واکسن کرونا در منزل برای بیماران و  افراد ناتوان جسمی حرکتی در استان گیلان خبر داد ۱۱ مهر ۱۴۰۰

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اطلاعیه ای  از فراهم شدن امکان تزریق واکسن کرونا در منزل برای بیماران و  افراد ناتوان جسمی حرکتی در استان گیلان خبر داد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اطلاعیه ای  از فراهم شدن امکان تزریق واکسن کرونا در منزل برای بیماران و  افراد ناتوان جسمی حرکتی در استان گیلان خبر داد. در راستای تسهیل واکسیناسیون شهروندان استان گیلان که به دلیل مشکلات جسمی- حرکتی امکان مراجعه به مراکز واکسیناسیون را ندارند، دانشگاه علوم پزشکی گیلان  تمهیداتی […]