لاکچری Archives - نگاه شمال
۹۹/۹/۹ می تواند برای همه زمان یک تغییر باشد !!! ۰۹ آذر ۱۳۹۹

۹۹/۹/۹ می تواند برای همه زمان یک تغییر باشد !!!

شیرینی تولد فرزندتان در هر زمانی که رخ داد خود به تنهایی اتفاقی نیک و مبارک است .

۹۹/۹/۹؛ هدیه یا خیانت والدین به فرزندان ۰۹ آذر ۱۳۹۹
سلامت، قربانی لاکچری بازی

۹۹/۹/۹؛ هدیه یا خیانت والدین به فرزندان

پدران و مادرانی اهستند که دنبال ثبت تاریخ تولد فرزندشان در نهمین روز از نهمین ماه سال ۹۹ هستند؛ موضوعی که در اصطلاح پزشکی به آن می‌گویند «دستکاری تاریخ تولد» البته این کار در زایمان‌های طبیعی به سبب غیر پیش بینی بودن زمان زایمان امکان پذیر نیست و تنها در زایمان‌های سزارین است که یک تاریخ مشخص با تشخیص پزشک برای بیمار معین می‌شود.